Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Soutěž pro mladé překladatele ke stým narozeninám Bohumila Hrabala

1. 4. 2014: Česká centra a Literární sekce Institutu umění pořádají u příležitosti stého výročí narození prozaika Bohumila Hrabala (1914–1997) překladatelskou soutěž určenou začínajícím překladatelům do 35 let věku.

Tři porotci, kteří rozhodovali o příspěvcích zaslaných v Německu, překladatelka Kristina Kallert a překladatelé Mirko Kraetsch a Andreas Tretner, se dne 27. 3. sešli v Českém centru Berlín, aby zde po měsíci důkladných příprav společně rozhodli o výsledku.

Přitom se porotcům potvrdilo, že i dnes již 50 let starý text může být pro začínající překladatele vhodnou volbou, pokud nechává zaznít tolika stylistickým rejstříkům a hlasům jako ten Hrabalův. Právě této výzvy se účastníci – jak se ukázalo – chopili se zřejmým potěšením a vervou.

Při rozhodování se porota řídila i tím, do jaké míry se danému překladu podařilo zachovat náročnou řeč protagonistů v umně propracovaných, stupňujících se „malých áriích“, které se pro Hrabala tak typické, aniž by přitom text stylisticky posunul. Důležitý byl však také smysl pro celkovou kompozici, pro souhru detailu i celku, pro to, co zaznívá pod povrchem stejně jako pro vývoj atmosféry. Z doručených prací, které členové poroty získali v anonymizované podobě, určili po dlouhé diskusi za nejlepší překlad text Daniely Pusch z Düsseldorfu.

Práce Daniely Pusch přesvědčuje přesností tónu, citem pro rozmanitost řeči jednotlivých postav, pozoruhodnou suverenitou rytmicko-syntaktických křivek a smyslem pro pointu.

Porota byla příjemně překvapena celkově přítomným nadšením pro hravost řeči. I když žádný ze dvanácti doručených překladů nelze rovnou, bez dalších úprav, vytisknout, najdou se zde obecně četná dobrá i vysloveně inspirující řešení těžkých oříšků této v mnohém ohledu velmi náročné předlohy.

Porota i České centrum Berlín blahopřejí vítězce a všem účastníkům děkují za zanícenou překladatelskou práci.

Výherci ze všech zúčastněných zemí budou odměněni pobytem v Praze (14. – 17. 5. 2014), zúčastní se aktivit spojených s výročím B. Hrabala, setkají se s hrabalovskými badateli a znalci jeho díla, zúčastní se pracovního překladatelského workshopu, Noci literatury a mezinárodního veletrhu Svět knihy 2014.

 

Projektu se účastní tato Česká centra v zahraničí: Berlín / Mnichov, Haag, Kyjev (překladatelé z Ukrajiny i Běloruska), Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň.

 

Spoluorganizátoři:

Česká centra a Institut umění

 

Partneři:

Bulharský kulturní institut

CzechTourism

Institut Cervantes

Italský kulturní institut

Mladá fronta

Portál české literatury

Pražská informační služba

Rakouské kulturní fórum

Ruské středisko vědy a kultury

Velvyslanectví České republiky v SRN