Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nabídky partnerů

Mateřídouška

Česká škola bez hranic Berlín – Rodinné dostaveníčko pro malé a velké přátele českého jazyka

Mateřídouška - Česká škola bez hranic Berlín Vznikla v roce 2004 pod patronátem Českého velvyslanectví v Berlíně, Českého centra a německo-českého uměleckého spolku pro arte vivendi e.V. a současně s podporou Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Zakladatelkou a ředitelkou je Alice Scholze.

 

Mateřídouška je otevřena všem německo-českým bilingvním dětem a zaměřuje se na výuku českého jazyka formou hry, výtvarného nebo hudebního programu. Výuka je rozdělena pro předškolní a školní děti.

 

Mateřídouška letos již pátým rokem pořádá pravidelné a mimořádné českojazyčné akce pro celou rodinu, kurzy češtiny pro děti a formou „rodinného networku“ propojuje české a česko-německé rodiny po celém Německu. Mateřídouška Berlín je místem pro rodinné setkání malých a velkých přátel českého jazyka.

 

Kontakty

 

Mateřídouška – Česká škola bez hranic Berlín

www.materidouska.de

Alice Scholze, zakladatelka Mateřídoušky

T: +49-30-62 98 51 02

E: scholze@materidouska.de