Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nabídky partnerů

Online kurzy českého jazyka ÚJOP UK s asistencí tutora

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) nabízí online kurzy českého jazyka s asistencí tutora.

Mateřídouška

Česká škola bez hranic Berlín – Rodinné dostaveníčko pro malé a velké přátele českého jazyka

Česká škola Frankfurt nad Mohanem

V sobotu dopoledne 5. února 2011 zahájila činnost Česká škola v německém Frankfurtu nad Mohanem.