Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Naši lektoři

Naši lektoři jsou kvalifikovaní a zkušení rodilí mluvčí s univerzitním vzděláním, všichni mají také dlouholeté zkušenosti s výukou.

Hana Adam
Na výuce češtiny mě osobně baví úplně všechno, je to moje celoživotní identifikace. Velice ráda pozoruji, jak lidé, kteří na začatku neuměli ani slovo, se postupně s jazykem ( i kulturou a reáliemi) seznamují až se dostanou tak daleko, že se dokážou o určitých tématech i česky pohádat.

 

 

Jana Královcová
Vyučovat češtinu je zároveň zprostředkování části české kultury a mentality. Obdivuji všechny, kteří přijmou výzvu popasovat se s gramatikou, která dělá problém i rodilým mluvčím. Myslím, že nejhezčí odměnou pro studenty i pro mě je, když v cizím jazyce a při výuce začnou tvořit vtipy.

 

Lenka Kropáčová 
Učím češtinu, protože mě baví práce s tak krásným jazykem, a největší radost mám, když vidím pokroky žáků i přes nekonečný boj s těžkou gramatikou. 

 

 

 

 

Martin Slanec
Prezentace mateřského jazyka je vždy jedním z nejkrásnějších okamžiků mého života, v němž se snoubí pohodová atmosféra vládnoucí v kurzech a odměnou je feedback kurzistů. A co je na češtině pro tvoje studenty nejtěžší?

Těžkým zdá se jazyk český býti,
suverénně "Ř" v něm svítí!
Pády, "se a si" a předložky padají nám pod nožky !

 

Barbora Wilhelmová
Na výuce češtiny mě baví prezentovaní mateřského jazyka hravou a komunikativní formou a spolu se studenty překonávat počáteční problémy s výslovností a později s pády.