Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Certifikovaná zkouška z češtiny CCE v Berlíně

Univerzita Karlova v Praze - Ústav jazykové a odborné přípravy. Získání certifikátu možné dvakrát ročně v Berlíně.

CCE - Czech Language Certificate Exam
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je doposud nabízena v pěti úrovních obtížnosti v souladu s kritérii  Společného evropského referenčního rámce: A1, A2, B1, B2, C1

TERMÍNY A PŘÍPRAVA V BERLÍNĚ

Zkoušky v roce 2020:

07.08.02.2020 (přihlášky do: 05.01.2020)
26.–27.06.2020 (přihlášky do: 23.05.2020)

Přesný termín zkoušky bude potvrzen, jakmile bude znám počet kandidátů přihlášených na jednotlivé úrovně zkoušky. Zkouška CCE se koná pouze při dosažení minimálního počtu zájemců určeného ÚJOP. 

Zaplacení poplatku za zkoušku (bližší informace obdržíte po přihlášení)
Úroveň A1 a A2:
155 EUR - externí kandidáti
135 EUR - účastníci kurzů v Českém centru Berlín

Úroveň B1, B2, C1:
185 EUR - externe Kandidaten 
165 EUR - účastníci kurzů v Českém centru Berlín

Přihlášky pouze ONLINE na webových stránkách ÚJOP.

Možnosti přípravy:
Předchozí účast na kurzech českého jazyka není podmínkou pro vykonání zkoušky. České centrum v Berlíně nabízí speciální přípravné kurzy. Více info zde.

O ZKOUŠCE
Součásti zkoušky:
- Poslech s porozuměním
- Čtení s porozuměním
- Písemný projev
- Ústní projev
- (Gramaticko-lexikální test – pouze na úrovni B2, C1)

Modelový test pro jednotlivé úrovně a tabulku pro sebehodnocení naleznete zde.

Hodnocení zkoušky: uspěl(a) / neuspěl(a)
Od 1. 1. 2016 je zkouška CCE složena úspěšně, pokud kandidát ve všech subtestech dosáhne nejméně 60 % úspěšnosti. Ruší se možnost v jednom ze subtestů dosáhnout pouze 50% úspěšnosti.

Certifikát nemá omezenou časovou platnost.  Jazykový certifikát z češtiny CCE je plně v souladu s pokyny Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a je uznáván mnoha zaměstnavateli a univerzitami v ČR i v zahraničí.

Možnost certifikace jazykové odbornosti je určena především pro ty, kteří:

  • potřebují oficiální potvrzení pro žádost o stipendia, studijní pobyty, stáže a profesní činnost v České republice
  • chtějí prokázat znalost slovanského jazyka ve své domovské zemi
  • pokládají získání certifikátu za osobní výzvu a povzbuzení pro další samostatné studium českého jazyka
  • Rádi Vám zprostředkujeme naše dosavadní zkušenosti zahraničního zkušebního centra Univerzity Karlovy a nabízíme Vám podporu při přípravě na zkoušku, ať už při individuální nebo skupinové výuce.   

KONTAKT
Kancelář jazykových kurzů
E: sprachkurse@czech.cz
T: + 49 303 1011-340
Konzultace jsou možné po předběžné domluvě e-mailem nebo telefonicky.